Κατήχηση
Εκτύπωση
Η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο κατήχησης.
Ειδικά αυτή η ενότητα προσφέρει βοηθητικό κατηχητικό υλικό για κάθε Κυριακή του εκκλησιαστικού έτους, που αφορά όλες τις βαθμίδες του κατηχητικού σχολείου.
Μπορεί κανείς να πλοηγηθεί, είτε με βάση το ημερολόγιο, είτε με βάση το θεματολόγιο. Μπορεί επίσης να ανατρέξει σε αντίστοιχες ενότητες των περασμένων ετών.
Το υλικό εμπλουτίζεται διαρκώς, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει κάτι καινούργιο, κάθε φορά που θα θελήσετε να το επισκεφτείτε.

 
    alt
Προσχολική Βαθμίδα
    alt
Κατώτερη Βαθμίδα
    alt
Μέση Βαθμίδα
    alt
Ανώτερη Βαθμίδα
       
        alt
Ημερολόγιο Μαθημάτων
    alt
Θεματολόγιο